Het speelplein

Leeftijdsgroepen

Van 2 1/2 tot 12 jaar.

De kinderen worden naargelang hun leeftijd in verschillende groepen verdeeld. Enkel kinderen die geen luiers meer dragen worden toegelaten. Alle kinderen en jongeren kunnen, ongeacht hun moedertaal, maar wel rekening houdend met hun leeftijd, deelnemen aan de activiteiten op de speelpleinen en aan de andere activiteiten die de vereniging JJJY organiseert. De activiteiten verlopen voornamelijk in het Nederlands. De ouders worden verzocht om aan te geven of hun kind de omgangstaal gedurende de activiteiten verstaat. Maar het niet beheersen van deze taal mag voor het kind zeker nooit een belemmering vormen om deel te nemen omdat er voor deze gevallen aangepaste begeleiding is voorzien.

Opvang van de kinderen

Bewaking is voorzien vanaf 7u30 tot bij de aanvang van de activiteiten, evenals achteraf tot 18u30.

Indien om welke reden dan ook, U in de onmogelijkheid bent uw kind vóór het einde van de bewaking af te halen, verzoeken wij U dit de hoofdmonitor telefonisch te melden. Een som van 10 € per aangevangen uur zal U dan worden aangerekend.

Uurrooster van de activiteiten

Van 9u tot 17u. Om het goede verloop van de activiteiten niet te storen, verzoeken wij de ouders erover te waken dat hun kinderen vóór de aanvang van de activiteiten aanwezig zijn.

Beschrijving van de activiteiten

De animatie wordt wekelijks verbonden aan een thema, dat aansluit bij de belangstellingssfeer van de kinderen. In een ontspannen sfeer worden allerlei activiteiten aangeboden: creatieve ateliers, kringspelen, pleinspelen, uitstappen, sport,... Naargelang hun leeftijd gaan de kinderen naar het zwembad. Wekelijks gaat het hele speelplein op uitstap. Om de animatie af te stemmen op de mogelijkheden van de kinderen, worden de deelnemers in verschillende homogene leeftijdsgroepen opgevangen. Dit sluit echter geenszins leeftijdsoverschrijdende activiteiten uit tijdens de uitstappen en de feestjes. Kortom, het doel van deze speelpleinwerking is de kinderen een echte vakantie te bezorgen.

Drank en maaltijden

De melk of het water (10u), de warme maaltijd (middag) en de versnapering (16u) die dagelijks worden verstrekt, zijn in de prijs van de activiteiten inbegrepen. Voor de maaltijden houden we enkel rekening met melkallergieën. Aan de ouders met kinderen met andere allergieën raden we aan om zelf de maaltijden en de snacks te voorzien. De lijst van de verstrekte maaltijden is beschikbaar op eenvoudig verzoek.

Adres van het speelplein


de bijschool ‘les Constellations’ (Sterrebeelden), Centauruslaan 16A - 1200 Brussel
Meerdere verbindingen met het openbaar vervoer zijn mogelijk:
bus 21, 29, 79, 80
Onze excuses voor deze wijziging.